Projekt - Migrant Liter@cies

Gramotnosť migrantov – inovatívne postupy pri výučbe gramotnosti s využitím IKT a digitálnej gramotnosti pre dospelých migrantov


Cieľom projektu je Analýza najlepších postupov a metodológií programov gramotnosti dospelých migrantov v krajinách partnerstva, rozvoj inovatívnych postupov vrátane tvorivého využívania IKT na jazykové vzdelávanie a rozvoj inovatívnych metodológií pre integráciu digitálnej gramotnosti do vzdelávania dospelých.

Skupina 1
Inovačné využívanie IKT v inštitúciách vyučujúcich gramotnosť sociálne médiá, digitálne nástroje a používanie internetu dospelých migrantov
Skupina 2
Media / Digitálna gramotnosť v neformálnom vzdelávaní dospelých;
sociálne médiá, digitálne nástroje a používanie internetu dospelých migrantov

Ciele projektu
– Rozvoj inovatívnych postupov vrátane tvorivého využívania IKT na jazykové vzdelávanie s využitím napríklad mobilných zariadení a sociálnych médií: APPs, Whatsapp, videohry atď.
– Rozvoj inovatívnych metodológií pre integráciu digitálnej gramotnosti do vzdelávania dospelých
– Odborná príprava pedagógov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých, rozvíjanie ich kompetencií v oblasti médií a digitálnej gramotnosti a rozvoj MOOC

Projektové aktivity
– Nadnárodné vzdelávanie, výučba a odborná príprava
– Národné vzdelávanie – vzdelávacie semináre
– Nadnárodné stretnutia
– Riadenie a implementácia
– Príprava výstupov projektu
– Multiplikačné podujatia

Projektové výstupy
A.Národný súbor nástrojov – Príručka – Toolkits
Konečný formát súborou nástrojov „Migrant Liter@cies bude zostavený skupinou zloženou zo všetkých partnerov projektu s využitím metodík, myšlienok a návrhov, ktoré sa objavili počas projektových aktivít a vďaka realizácii experimentálnych workshopov všetkých partnerov. Workshopy budú pozostávať z rôznych aktivít, ktoré sa majú uskutočniť s dospelými migrantmi: utečencami, žiadateľmi o azyl, novo prichádzajúcimi migrantmi, migrantmi mladých dospelých a migrujúcimi ženami.
B. Online kurz – MOOC

Multiplikačné podujatia
– Multiplikačné podujatia na šírenie súborov nástrojov
– Finálna konferencia