Občianske združenie PROACADEMY je právnická osoba, ktorá pôsobí ako nezávislá, nepolitická organizácia ktorá svojimi aktivitami rozvíja demokraciu, ľudské práva a slobodu a prispieva k rozvoju občianskych aktivít.

Aktuality:

V rámci projektu sa uskutočnilo 5 praktických workshopov – výučba slovenského jazyka cudzincov s využitím IKT nástrojov

1.Orientácia v novom priestore s Google mapami
2. sLOVEnsko
3. Práca s novinami
4. Fotopríbeh
5. Denná rutina

Podrobná metodika spolu so 7 workshopmi európskych partnerov je uvedená v Príručke PROACADEMY Príručka

Dňa 30.1.2020 sa uskutočnil vo Waršave 4.Medzinárodný projektový meeting

V dňoch 1.-2.10.2019 sa uskutočnil v Tartu /Estonsko/ 3.Medzinárodný projektový meeting

V dňoch 2.-3.4.2019 sa uskutočnil v Madride 2.Medzinárodný projektový meeting

V dňoch 19-22.11.2018 sa uskutočnil v Tilburgu / Holandsko / 2. Medzinárodný vzdelávací tréning za účasti všetkých partnerov.

V dňoch 19.06.2018 – 20.06.2018 sa uskutočnil v Bratislave vzdelávací seminár „Význam a praktické využívanie IKT a mediálnych nástrojov pre výučbu jazyka a získanie všeobecnej gramotnosti“ ktorého obsahom bolo praktické využívanie IKT a mediálnych nástrojov pre výučbu jazyka a získanie všeobecnej gramotnosti spojený s praktickými ukážkami i skúsenosťami partnerských organizácií.

V dňoch 9.4. – 13.4.2018 sa uskutočnil v Bologni ,Taliansko v rámci projektu Migrant Liter@cies 1.medzinárodný vzdelávací tréning za účasti všetkých partnerov projektu,ktorý bol zameraný na výmenu súseností a dobrej praxe v súlade s cieľmi projektu.

V decemberi 2017 sa uskutočnil Kick-off meeting v Gente / Belgicko/ na ktorom sa partneri projektu dohodli na konkrétnom postupe spolupráce.